Leren staat bij ons centraal

Wij staan voor de opdracht om alle talenten van onze
leerlingen maximaal te ontwikkelen. Leerprestaties zijn daarbij belangrijk.
Daarnaast hebben wij ook oog voor de sociale ontwikkeling van onze leerlingen.
Daarom bruist de school van activiteiten, naast de lessen organiseren we: excursies,
studiereizen, toneel, profielklassen, concerten, tentoonstellingen, opzetten van
onderzoek, toernooien en feesten, acties ter ondersteuning van kinderen in nood
etcetera. Hierdoor kan elke leerling naast de verplichte vakken zijn talenten
ontwikkelen bij activiteiten van zijn of haar keuze.