Mediabestanden         Google MAPS

Groot in kleinschaligheid

Hartelijk welkom op de website van het Fioretti College Hillegom. Met deze website infomeren wij u graag over onze school.

Wij zijn heel blij met ons nieuwe schoolgebouw, dat wij in januari 2013 in gebruik hebben genomen. In het logo van onze school symboliseren we dat de leerling bij ons centraal staat en dat hij of zij in het Fioretti College tot volle bloei kan komen.

Het Fioretti College Hillegom biedt de volgende leerwegen aan:

– de basisberoepsgerichte leerweg

– de kaderberoepsgerichte leerweg

– de mavo (TL)

In deze drie leerwegen worden ook leerlingen begeleid die zijn aangewezen op leerwegondersteuning.

– onderbouw havo (leerjaar 1 t/m 3).

Er zijn duidelijke verschillen aan te wijzen tussen de beroepsgerichte leerwegen en de mavo/havo. Zoals het woord al zegt zijn de beroepsgerichte leerwegen veel meer georiënteerd op de praktijk en op vakmanschap. De mavo en de havo zijn meer theoretisch van aard. Iets wat ook in de verschillende lessentabellen tot uitdrukking komt. Om de kleinschaligheid en daarmee de persoonlijke aandacht te waarborgen hebben we gekozen voor een organisatie in acht kleinere onderwijshuizen. In elk huis krijgen ongeveer 100 tot 150 leerlingen onderwijs van een vast team van plus minus 10 docenten. Elk team staat onder leiding van een teamleider.

Op deze wijze geven we inhoud aan de slogan : ‘Groot in kleinschaligheid.’
Een ander organisatieprincipe is het werken met gescheiden aanvangstijden en pauzes voor onder- en bovenbouw. Dat heeft als voordeel dat er aan het begin van de dag geen massale toestroom van fietsers is en dat de leerlingen in de pauzes veel meer ruimte hebben.